HISTÓRIA

50-te roky - 20.storočia všetky lesy na území katastra spravoval štát, aj keď boli vlastníctvom občanov, ktorí na nich predtým pracovali.
17.10.1990 - majitelia lesov sa zišli a založili Lesnú spoločnosť a pozemkové spoločenstvo Vyšná Slaná. Predsedom spoločnosti sa stal Ján Hric (č.d.162). Vtedy sa naša spoločnosť zadĺžila.
30.10.1990 - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, rada OMV Rožňava prejednali situáciu.
04.12.1992 - konalo sa 1. valné zhromaždenie, kde sa zhodnotil 1. rok spoločnosti a boli schválené 1. stanovy.
27.02.1996 - na valnom zhromaždení došlo k zmenám vo výbore. Predsedom sa stal Ing. Ondrej Tomášik a členovia Ján Krupár, Ján Vido (č.d.91), Ondrej Benedikty (č.d.107), a Ondrej Benedikty (č.d.10). Dozorná rada: Ondrej Sentpétery, Ondrej Romok, Štefan Hadar ml.
02.06.2000 - zápis do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou rozhodnutím OÚ Rožňava, odboru PPLH podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
26.10.2000 - Štátne Lesy - OZ Rožňava vrátili LSPS Vyšná Slaná lokalitu Radzim (LV 1349) o výmere 181 ha.