UDALOSTI

2024

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SPOLOČENSTVA 9.3.2024

Dokumenty k VZ

 
 
 

2023

21.07.2023 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
10.03.2023 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
10.02.2023 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
20.01.2023 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie

2022

14.09.2022 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
08.07.2022 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
20.05.2022 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
20.05.2022 -
28.03.2022 -
VALNÉ ZHROMAŽDENIE: zápisnica, uznesenie
18.02.2022 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
21.01.2022 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SPOLOČENSTVA V ROKU 2022 SA USKUTOČNÍ KOREŠPONDENČNE

Dokumenty k VZ

 
 
 
 
 
 
 
 

2021

10.12.2021 -
15.10.2021 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
30.07.2021 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
04.06.2021 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
03.04.2021 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
09.03.2021 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
31.01.2021 -
Zasadanie výboru: uznesenie
 
Výbor LS, PS vyšná Slaná oznamuje svojim členom, že na základe zákona č.97/2013 Z.z. v znení neskoších zmien a doplnkov sa Zmluvy o prenájme nebudú obnovovať. Podľa § 12 odst.4 tohto zákona Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti. To znamená, že každý vlastník nehnuteľnosti je automaticky členom LS, PS. Pokiaľ by chcel zo spoločenstva vystúpiť platí Podľa § 12 odst. 3: Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, vypovedať ju alebo vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi spoločenstva. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorý odstúpil od zmluvy o spoločenstve, vypovedal ju alebo vystúpil zo spoločenstva, je povinný uhradiť alebo vyrovnať so spoločenstvom náklady skutočne a účelne vynaložené na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania; túto povinnosť nemá fond, ak nesúhlasil s odstúpením od zmluvy o spoločenstve, jej vypovedaním alebo vystúpením zo spoločenstva.
 
OSPRAVEDLŇUJEME SA ZA NESPRÁVNE VYTLAČENÝ DÁTUM NA HLASOVACOM LÍSTKU (28.3.2015)...OPRAVUJEME NA 9.3.2021
 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SPOLOČENSTVA V ROKU 2021 SA USKUTOČNÍ KOREŠPONDENČNE od 8.2.2021 do 9.3.2021...prečítať viac

2020

27.11.2020 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
18.09.2020 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
31.07.2020 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
29.05.2020 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
02.03.2020 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
17.01.2020 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
 

 

2019

30.11.2019 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
13.09.2019 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
19.07.2019 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
17.05.2019 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
15.03.2019 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
11.01.2019 -
Zasadanie výboru: zápisnica, uznesenie
 
 
 
23.02.2019 -
Zasadanie Valného zhromaždenia: zápisnica, uznesenie