NA STIAHNUTIE

12.04.2014 - vyhlásenie LS PS  
08.04.2014 - hospodársky výsledok za rok 2013  
03.04.2014 - správa odborného lesného hospodára o hospodárení v lesoch za rok 2013 a plán na rok 2014  
03.04.2014 - správa dozornej rady LS PS o výsledkoch kontroly za rok 2013  
03.04.2014 - správa o činnosti výboru LS PS za rok 2013  
17.04.2013 - Mzdový poriadok odmeňovania  
feb. 2013 - Návrh cien dreva na rok 2013  
  Plán zasadaní výboru na rok 2013  
  Správa o činnosti za rok 2012  
  Výsledok hospodárenia za rok 2012  
  Záznam Dozornej rady LS PS Vyšná Slaná o výsledkoch kontroly za obdobie roku 2012 vykonanej v mesiaci január — december 2012  
  Plnenie t‘ažbových a pestovných úloh lesnej spoločnosti za rok 2012