UZNESENIA Z VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ

VZ 2016

 

Pozvánka

 

Uznesenie

 

Zápisnica

 

Rokovací poriadok VZ 2019 - návrh